news-details
Kultura

Mladi učili o osnovama primijenjene umjetnosti

Uz poštovanje svih mjera NKT-a, u Domu kulture “Vladimir Popović Španac” održana je četvrta kreativna radionica sektorske Grupe Dizajn u sklopu međunarodnog trilateralnog IPA projekta COMPLICITIES, u kojem je vodeći partner JP Kulturni centar Bar.

 Akademski slikar Dalibor Dado Ćetković i multimedijalni umjetnik Džulijan Ilić upoznali su polaznike, čiji je broj ovog puta bio reduciran zbog mjera NKT, sa osnovama i ciljevima primijenjene umjetnosti.

Ilić je polaznicima predstavio svoje rukotvorine, od električne gitare do afričkih lampi od tikve, a potom ih uputio u kreativni proces, tokom kojeg su dizajnirali i pravili nakit od maslinovog drveta.

-Govorili smo o tome kako se prave nakit i lampe, kako se obrađuje, a potom lijepi i lakira drvo i kako dolazimo do krajnjeg rezultata, kako sve to da ukomponujemo. U izradi nakita od maslinovog drveta, koje smo izabrali zbog simbolike, počeli smood primorskih oblika-udica, talasa.... Djeca su bila fantastična, oduševio sam se kako dobro shvataju ovu materiju, brzo su ušli u taj svijet o kojem smo pričali. Čitav koncept ovog projekta je zanimljiv i meni i polaznicima, nadam se da će uspjeti, daćemo sve od sebe da ovo zaživi, s obzirom na okolnosti-rekao je Ilić.

Ćetković je kazao da su veliko interesovanje polaznika privukli upravo Džulijanove umjetničke kreacije u drvetu, dodajući da se nada da će ovakve radionice podstaći polaznike da nastave da se bave “ovakvim kreativnim pristupom”.

Tema pete, finalne  radionice ove projektne sektorske grupe biće grafički dizajn o kojem će polaznicima govoriti Boris Bajić.

 COMPLICITIES (skraćenica od “COntemporary art Modeling Peripheries for LIvable CITIES”) je međunarodni projekat kulturne saradnje koji se finansira iz fondova EU u sklopu INTERREG IPA CBC Itallija-Crna Gora –Albanija 2014/2020 programa.  

Projekat za cilj ima da kroz učešće i akcije savremenih umjetnika različitih žanrova učini gradske periferije prijemčivijim i atraktivnijim mjestima za život, započet je 2018. i biće završen krajem ove godine,  Vodeći partner je JP Kulturni centar Bar iz Crne Gore, a partneri su Opština Leće iz Italije i CDP iz albanskog Skadra.