news-details
Kultura

Na Vladi o obnovi kotorskog zatvora

Vlada Crne Gore donijela je juče niz odluka bez održavanja sjednice.

Pored ostalog, usvojena je Informacija o potrebi obezbjeđivanja pozajmice za realizaciju aktivnosti na projektu u okviru Interreg IPA CBC programa Italija – Albanija – Crna Gora.

-U okviru Interreg IPA CBC programa Italija – Albanija – Crna Gora, Ministarstvo kulture, kao vodeći partner, realizuje projekat „Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija – 3C”.

Riječ je o projektu koji će kao rezultat imati rekonstrukciju objekta nekadašnjeg Zatvora u Starom gradu Kotoru, sa ciljem uspostavljanja kreativnog haba. Ukupna vrijednost odobrenog projekta je 4.281.675,26 eura, od čega 85 odsto prihvatljivih troškova finansira Evropska unija, a 15 odsto svaki projektni partner, srazmjerno svom budžetu.

Odobreni budžet Ministarstva kulture, kao glavnog partnera, iznosi 1.271.336,81 eura, a nacionalno kofinansiranje 190.700,53 eura.

Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da iz Tekuće budžetske rezerve izdvoji 133.820,24 eura radi izmirenja obaveza prema izvođaču radova. Ova sredstva će, u punom iznosu, biti refundirana od strane Evropske komisije odnosno Upravljačkog tijela prekograničnog programa saradnje Italija-Albanija-Crna Gora-saopšteno je iz Vlade