news-details
Kultura

Crnogorski etno melos u elektronskom ruhu

U sklopu međunarodnog kulturnog projekta COMPLICITIES, u kojem je vodeći partner JP Kulturni centar Bar, održana je prva radionica sektorske Grupe Muzika

U Dvorcu kralja Nikole, grupi od dvadesetak polaznika starosti 12-20 godina profesorica Zorica Vučeljić predstavila je nastanak tradicionalne muzike, njen razvojni put i kako je treba čuvati u budućnosti.

Pored emitovanja audio zapisa tradicionalne muzike iz više zemalja regiona, Vučeljić, koja je i članica poznate crnogorske etno grupe “Zora”, ukazala je polaznicima da je potrebno znati razvoj etno muzike “ kako bismo razumjeli njen život”.

 Filip Despotović, autor elektronske muzike, predstavio je polaznicima istorijat ovog savremenog muzičkog žanra.On je naglasio da je cilj radionica da se ostvari fuzija ova dva naizgled nespojiva žanra, elektronske i tradicionalne muzike, da se “od nemogućeg napravi moguće”.

Despotović je polaznicima predstavio najuspješnije dosadašnje primjere kombinovanja etno melosa i napjeva sa elektronskom muzikom.

 Kako su Vučeljić i Despotović istakli, rezultat ovih radionica treba da budu dvije izvorne crnogorske narodne pjesme obrađene u modernim aranžmanima, “implementirane u elektronsku muziku”, a u produkciji ta dva snimka, učešće će uzeti svi polaznici radionice.  

 COMPLICITIES (skraćenica od “COntemporary art Modeling Peripheries for LIvable CITIES”) je međunarodni projekat kulturne saradnje koji se finansira iz fondova EU u sklopu INTERREG IPA CBC Itallija-Crna Gora –Albanija 2014/2020 programa. 

Projekat za cilj ima da kroz učešće i akcije savremenih umjetnika različitih žanrova učini gradske periferije prijemčivijim i atraktivnijim mjestima za život, započet je 2018. i biće završen krajem ove godine, Vodeći partner je JP Kulturni centar Bar iz Crne Gore, a partneri su Opština Leće iz Italije i CDP iz albanskog Skadra.